Biểu mẫu hành chính

Mẫu đơn cớ mất

Mẫu đơn cớ mất

Mọi người tải file đã được định dạng và căn chỉnh xinh đẹp: TẠI ĐÂY   Đơn cớ mất được sử dụng trong một số trường hợp như: - Mất con dấu tròn và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp; - Mất hồ sơ xin hợp thức hóa nhà đất đã được niêm yết tại Phường; - Mất chứng minh nhân dân...