Biểu mẫu thuế

ĐƠN XÁC NHẬN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC (KHI GIẢI THỂ)

ĐƠN XÁC NHẬN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC (KHI GIẢI THỂ)

Khi văn phòng hoạt động không hiệu quả, để tránh tạo nên các rủi ro và gây thua lỗ cho doanh nghiệp, Doanh nghiệp cần phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện. Hồ sơ chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tổng thể gồm 2 phần chính: PHẦN 1. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế (thủ tục...

MẪU THƯ TRA SOÁT

MẪU THƯ TRA SOÁT

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp mặc dù đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế khi nộp thuế qua mạng điện tử, tuy nhiên khi liên hệ với cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp mình thì nhận được thông báo "Doanh nghiệp chưa hoàn thành các nghĩa vụ về thuế." Một trong những nguyên nhân có thể xảy ra...