Lao động - Bảo hiểm

MỘT SỐ THAY ĐỔI TỪ NĂM 2021 VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

MỘT SỐ THAY ĐỔI TỪ NĂM 2021 VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Từ ngày 01/3/2021, Nghị định 03/2021/NĐ-CP Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thay thế  Nghị đinh 103/2008/NĐ-CP) và Thông tư 04/2021/TT-BTC (gọi tắt trong bài viết dưới đây là "Thông tư 04") của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định...

TỪ 01/6/2021 NGƯỜI DÂN KHÔNG BẮT BUỘC MANG "THẺ BẢO HIỂM Y TẾ GIẤY" KHI ĐI KHÁM BỆNH

TỪ 01/6/2021 NGƯỜI DÂN KHÔNG BẮT BUỘC MANG "THẺ BẢO HIỂM Y TẾ GIẤY" KHI ĐI KHÁM BỆNH

Ngày 16/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã công bố ứng dụng Bảo hiểm xã hội số “VssID - Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động. Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp Bộ Y tế nghiên cứu triển khai đầy đủ thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng Vss-ID...

THỦ TỤC XIN CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ BỊ MẤT

THỦ TỤC XIN CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ BỊ MẤT

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (Luật BHYT) để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện, theo đó người mua bảo hiểm sẽ được cơ quan bảo hiểm trả thay một phần hoặc toàn bộ chi phí...

DOANH NGHIỆP SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÝ DO VÌ DỊCH Covid-19 CÓ ĐÚNG PHÁP LUẬT KHÔNG

DOANH NGHIỆP SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÝ DO VÌ DỊCH Covid-19 CÓ ĐÚNG PHÁP LUẬT KHÔNG

   Dịch Covid 19 đã gây không ít thiệt hại cho nền kinh tế nước nhà. Mỗi Doanh nghiệp – một tế bào của kinh tế là biểu hiện rõ nhất của thiệt hại, không ít Doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động, thậm chí giải thể. Doanh nghiệp còn “trụ” được phải đối diện...

THẾ NÀO LÀ ĐÌNH CÔNG ĐÚNG PHÁP LUẬT

THẾ NÀO LÀ ĐÌNH CÔNG ĐÚNG PHÁP LUẬT

Hiện nay, tình trạng đình công của người lao động Việt Nam ngày càng nhiều cả về quy mô lẫn số lượng. Đây là hoạt động mà người lao động thực hiện nhằm bảo về quyền lợi của mình và giải quyết các tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng lao động xoay quanh câu chuyện tiền lương, thu nhập và các điều...

MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ THAI SẢN

MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh xã hội của Nhà nước nhằm bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động trong một số trường hợp. Trong đó, bảo hiểm xã hội đối với chế độ thai sản là loại bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì vậy, bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp những quy...

LAO ĐỘNG NỮ ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG KHOẢN TRỢ CẤP NÀO KHI SINH CON?

LAO ĐỘNG NỮ ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG KHOẢN TRỢ CẤP NÀO KHI SINH CON?

Chế độ thai sản là một trong số các chế độ cơ bản của người lao động nữ khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngoài thời gian hưởng chế độ thai sản, tiền trợ cấp một lần,..người lao động còn được hưởng các khoản trợ cấp khác khi hưởng chế độ thai sản. Cụ thể các khoản trợ cấp được pháp luật quy...

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Trong quá trình hội nhập như hiện nay, việc người lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam đang ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, để phù hợp với quy định của pháp luật, người lao động nước ngoài cần được cấp Giấy phép lao động trước khi làm việc cho người sử dụng lao động. Vì vậy, hôm nay...

Người sử dụng lao động chậm trả tiền lương thì bị xử lý như thế nào?

Người sử dụng lao động chậm trả tiền lương thì bị xử lý như thế nào?

Việc trả tiền lương cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động, thế nhưng trên thực tế xuất hiện ngày càng nhiều những trường hợp người sử dụng lao động chậm trả tiền lương hay thậm chí là không trả lương cho người lao động. Trong khi đó đa số người lao động không biết được rằng Bộ...

Biện pháp trừ lương khi người lao động phạm lỗi liệu có đúng hay không?

Biện pháp trừ lương khi người lao động phạm lỗi liệu có đúng hay không?

Trong lao động sản xuất việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Tùy từng mức độ mà người lao động bị áp dụng các biện pháp kỷ luật khác nhau. Nhưng áp dụng hình thức trừ lương để xử lý vi phạm liệu có đúng luật hay không? Bài viết sau đây sẽ làm rõ vấn đề này.     Như chúng ta đã biết,...

Bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

        Hiện nay việc doanh nghiệp tiến cử đưa nhân viên đi đào tạo để nâng cao nghiệp vụ là một điều vô cùng phổ biến, nhưng sau khi được đào tạo vì lý do nào đó mà nhân viên này đơn phương chấm dứt hợp đồng thì hậu quả pháp lý vấn đề này đặt ra là như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua bài...

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

        Nhiều người lao động trải qua quá trình thử việc cho đến khi làm việc chính thức tại doanh nghiệp theo hợp đồng lao động nhưng vì lý do nào đó mà không tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là được phép nhưng phải tuân thủ đúng quy định của pháp...