Văn bản pháp luật

NGHỊ ĐỊNH 03/2021/NĐ-CP về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

NGHỊ ĐỊNH 03/2021/NĐ-CP về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; - Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm...

NGHỊ ĐỊNH 94/2017/NĐ-CP VỀ "CÁC NGÀNH NGHỀ ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC"

NGHỊ ĐỊNH 94/2017/NĐ-CP VỀ "CÁC NGÀNH NGHỀ ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC"

Khi thành lập một Doanh nghiệp, vấn đề cần quan tâm hàng đầu là ngành nghề kinh doanh. Vậy lựa chọn ngành nghề kinh doanh như thế nào là phù hợp, không trái quy định của Pháp luật? Đây là một câu hỏi tương đối rộng, trong phạm vi bài viết Như Ý Law Firm xin cung...

BỘ Y TẾ THÀNH LẬP 45 ĐỘI CƠ ĐỘNG ỨNG PHÓ TÌNH HÌNH DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO nCoV (Covid-2019)

BỘ Y TẾ THÀNH LẬP 45 ĐỘI CƠ ĐỘNG ỨNG PHÓ TÌNH HÌNH DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO nCoV (Covid-2019)

Dịch phổi do virus nCoV (Covid-19) bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc trong những ngày đầu năm 2020, sau đó lan nhanh qua nhiều nước trên Thế giới. Theo thống kê tính đến 07h00 ngày 17/2 hiện đã có 1.770 người chết, 71.323 trường hợp nhiễm bệnh. Việt Nam là một nước có vị trí địa lí rất...

Công văn 3200/TCT/KK 2019 về quản lý thuế với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Công văn 3200/TCT/KK 2019 về quản lý thuế với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ  -------                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                          ...

QUYẾT ĐỊNH 79/2009/QĐ-UBND VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2009/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH 79/2009/QĐ-UBND VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2009/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                   --------- Số:...

QUYẾT ĐỊNH 64/2009/QĐ-UBND VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KINH DOANH NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH 64/2009/QĐ-UBND VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KINH DOANH NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 -------                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                            ...

NGHỊ ĐỊNH  QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

CHÍNH PHỦ --------                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                      ---------------- Số:...