Văn bản pháp luật

CÓ BẮT BUỘC ĐỔI "BIỂN SỐ ĐỊNH DANH" THEO THÔNG TƯ 24/2023/TT-BCA TỪ NGÀY 15/8/2023 KHÔNG?

CÓ BẮT BUỘC ĐỔI "BIỂN SỐ ĐỊNH DANH" THEO THÔNG TƯ 24/2023/TT-BCA TỪ NGÀY 15/8/2023 KHÔNG?

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15/8/2023. Theo đó, Bộ Công an có một số quy định mới về quản lý biển số xe, đặc biệt lần đầu tiên thực hiện “biển số định danh”. Vậy việc định danh biển số xe có giống với...

MỨC PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

MỨC PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Hiện nay Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã có những quy định chi tiết về mức phạt vi phạm hành chính cũng như biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp như sau.  Qúy bạn đọc xem...

NGHỊ ĐỊNH 10/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

NGHỊ ĐỊNH 10/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

     - Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;      - Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;      - Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật...

NGHỊ ĐỊNH 03/2021/NĐ-CP về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

NGHỊ ĐỊNH 03/2021/NĐ-CP về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; - Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm...

NGHỊ ĐỊNH 94/2017/NĐ-CP VỀ "CÁC NGÀNH NGHỀ ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC"

NGHỊ ĐỊNH 94/2017/NĐ-CP VỀ "CÁC NGÀNH NGHỀ ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC"

Khi thành lập một Doanh nghiệp, vấn đề cần quan tâm hàng đầu là ngành nghề kinh doanh. Vậy lựa chọn ngành nghề kinh doanh như thế nào là phù hợp, không trái quy định của Pháp luật? Đây là một câu hỏi tương đối rộng, trong phạm vi bài viết Tư vấn Như Ý xin cung cấp...

Công văn 3200/TCT/KK 2019 về quản lý thuế với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Công văn 3200/TCT/KK 2019 về quản lý thuế với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ  -------                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                          ...

QUYẾT ĐỊNH 79/2009/QĐ-UBND VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2009/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH 79/2009/QĐ-UBND VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2009/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                   --------- Số:...

QUYẾT ĐỊNH 64/2009/QĐ-UBND VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KINH DOANH NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH 64/2009/QĐ-UBND VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KINH DOANH NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 -------                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                            ...

NGHỊ ĐỊNH  QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

CHÍNH PHỦ --------                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                      ---------------- Số:...