CÓ BẮT BUỘC ĐỔI "BIỂN SỐ ĐỊNH DANH" THEO THÔNG TƯ 24/2023/TT-BCA TỪ NGÀY 15/8/2023 KHÔNG?

CÓ BẮT BUỘC ĐỔI "BIỂN SỐ ĐỊNH DANH" THEO THÔNG TƯ 24/2023/TT-BCA TỪ NGÀY 15/8/2023 KHÔNG?

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15/8/2023. Theo đó, Bộ Công an có một số quy định mới về quản lý biển số xe, đặc biệt lần đầu tiên thực hiện “biển số định danh.

Vậy việc định danh biển số xe có giống với định danh điện tử cá nhân không và có bắt buộc thực hiện không? Trong bài viết này, Như Ý Law Firm sẽ trình bày và giải đáp những thắc mắc trên.

 

1. Biển số định danh là gì?

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới (tại bài viết này gọi là “Thông tư 24”) quy định: “Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Điều 37 của Thông tư 24/2023/TT-BCA”.

Như vậy, biển số định danh chính là biển số xe được được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Tuy nhiên việc thực hiện quản lý biển số định danh chỉ thực hiện đối với biển 5 số, bao gồm cả xe ô tô và xe máy. Theo đó, việc cấp biển số cho chủ xe vẫn được thực hiện theo quy trình hiện nay, chỉ khác về cách quản lý. Cụ thể, thay vì mỗi xe sẽ được cấp một biển số như trước đây thì kể từ bây giờ biển số xe sẽ được cấp theo nguyên tắc “người nào thì biển đó”, nghĩa là biển số xe sẽ đi theo mã định danh gắn liền với chủ xe.

Bên cạnh đó, tại khoản 4, 5 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về việc quản lý biển số định danh của cá nhân như sau:

     - Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

     - Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

 

2. Có bắt buộc đổi biển số xe đang dùng sang biển số định danh điện tử không?

Theo Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì không phải tất cả các biển số xe đều phải đổi sang biển số định danh. Cụ thể những trường hợp sau đây thuộc trường hợp không bắt buộc đổi biển số:

     Thứ nhất, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

     Thứ hai, đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

     Thứ ba, đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư 24.

     Thứ tư, đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Như vậy, theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì không phải mọi biển số xe đều phải đổi sang biển số định danh.

Vậy, những trường hợp nào sẽ phải đổi biển số định danh?

Theo quy định tại khoản 7, 8 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì các trường hợp: xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

     Ví dụ: khi cấp và quản lý xe theo mã số định danh cá nhân cho anh B thì khi anh B bán xe hay tặng, cho cũng đều phải giữ lại biển số và đăng ký xe để nộp cho cơ quan Công an làm thủ tục thu hồi. Sau đó, khi anh B mua xe mới thì cơ quan Công an sẽ cấp lại biển số cũ mà trước đây anh B đã nộp. Theo đó, cơ quan công an chỉ làm mới giấy đăng ký xe với số máy và số khung của chiếc xe này. Như vậy, chủ xe có thể thay đổi phương tiện nhưng biển số xe sẽ vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, nếu sau 5 năm kể từ ngày thu hồi biển số định danh mà anh B chưa đăng ký cho xe mới thì biển số này sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký và cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, có một trường hợp cần lưu ý, trong trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó. Như vậy, trong trường hợp này, chủ xe cũng không phải đổi biển số xe.

 

3. Một người có nhiều xe thì có được cấp nhiều biển số xe không?

Thông tư 24 không giới hạn việc mỗi người có bao nhiêu biển số xe định danh. Theo đó, mỗi người có thể sở hữu nhiều biển ô tô, xe máy. Tuy nhiên, mỗi biển số sẽ chỉ gắn với một xe và với một mã định danh của chủ xe. Nếu chủ xe có nhiều biển số xe thì tất cả các biển số đó đều phải gắn với một mã định danh duy nhất của chủ xe.

 

4. 8 trường hợp thu hồi biển số xe từ 15/8/2023 theo quy định sắp tới

Theo Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định 8 trường hợp sau đây bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe từ ngà y 15/8/2023.

     1. Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

     2. Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

     3. Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

     4. Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

     5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

     6. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

     7. Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

     8. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

review image

 

5. Hồ sơ thu hồi biển số xe đối với từng trường hợp sẽ khác nhau:

Thứ nhất, đối với các trường hợp bị thu hồi (1),(2),(3) ở mục 4 nêu trên, hồ sơ thu hồi bao gồm:

     1. Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

     2. Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

     3. Chứng nhận đăng ký xe;

     4. Biển số xe;

(Lưu ý: Trường hợp di chuyển nguyên chủ, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó. Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe).

Thứ hai, đối với các trường hợp bị thu hồi (4),(5),(6),(7) ở mục 4 nêu trên, hồ sơ thu hồi bao gồm: 1. Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

     2. Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

     3. Chứng nhận đăng ký xe;

     4. Biển số xe;

(Lưu ý: Trường hợp di chuyển nguyên chủ, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó. Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe).

     5. 02 bản chà số máy, số khung xe;

     6. Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này (trừ trường hợp di chuyển nguyên chủ).

Thứ ba, đối với các trường hợp bị thu hồi (8): cơ quan đăng ký xe ra quyết định thu hồi đăng ký, biển số xe không phải có hồ sơ thu hồi.

 

Trên đây là một số thông tin tổng quát liên quan đến vấn đề có bắt buộc đổi biển số định danh theo Thông tư 24/2023/TT-BCA hay không. Mong rằng thông tin sẽ hữu ích với các bạn, cảm ơn Quý bạn đọc đã theo dõi bài viết.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn về thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, thuế - kế toán và giấy phép hoạt động, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua:

 

          - Facebook: https://www.facebook.com/nhuylawfirm

          - Hotline: 0914 394 796

          - Email: nhuylawfirm@gmail.com

- Tác giả bài viết: Kim Hương - NYL