Dịch vụ pháp lý

Bạn gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục doanh nghiệp, bạn bận rộn không trực tiếp xử lý được... hãy để Luật Như Ý giúp bạn, dưới đây là các dịch vụ mà Luật Như Ý đang thực hiện.

Thành lập chi nhánh doanh nghiệp - 2.500.000 đồng

Thành lập chi nhánh doanh nghiệp - 2.500.000 đồng

Sau một thời gian hoạt động và phát triển, các doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường, quy mô sản xuất, kinh doanh của...

Xem thêm
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - 2.500.000 đồng

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - 2.500.000 đồng

Hiện nay có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, mỗi loại hình đòi hỏi một yêu cầu khác nhau về thành phần hồ sơ và...

Xem thêm
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - 2.500.000 đồng

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - 2.500.000 đồng

Trong bài tư vấn trước, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn về trình tự, thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn...

Xem thêm
Thành lập địa điểm kinh doanh - 2.000.000 đồng

Thành lập địa điểm kinh doanh - 2.000.000 đồng

Sau một thời gian hoạt động, các doanh nghiệp thường có xu hướng mở rộng kinh doanh về cả mặt phạm vi và mô hình. Một...

Xem thêm
Thành lập công ty cổ phần - 2.500.000 đồng

Thành lập công ty cổ phần - 2.500.000 đồng

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở...

Xem thêm
Thành lập doanh nghiệp tư nhân - 2.500.000 đồng

Thành lập doanh nghiệp tư nhân - 2.500.000 đồng

Trong thời gian gần đây, loại hình doanh nghiệp tư nhân đang rất phổ biến và được nhiều nhà đầu tư lựa chọn để thành lập...

Xem thêm
Thành lập văn phòng đại diện - 2.500.000 đồng

Thành lập văn phòng đại diện - 2.500.000 đồng

Ngoài việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện cũng là xu hướng của rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước hướng chung...

Xem thêm
Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần - 2.500.000 đồng

Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần - 2.500.000 đồng

Trong quá trình kinh doanh, chủ doanh nghiệp lúc đầu có thể chỉ muốn thành lập một mô hình kinh doanh nhỏ để dễ quản lý...

Xem thêm
 Chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - 2.500.000 đồng

Chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - 2.500.000 đồng

Trong quá trình kinh doanh, doanh nhân nào cũng muốn doanh nghiệp mình phát triển ngày càng mạnh mẽ, tuy nhiên đã là...

Xem thêm