Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - chỉ từ 25.000.000 đồng

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - chỉ từ 25.000.000 đồng

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay và có xu hướng phát triển nhiều hơn khi thị trường Việt Nam ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến và phát triển.

Căn cứ theo Luật đầu tư 2014, muốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có nhiều hình thức để các nhà đầu tư có thể lựa chọn, bao gồm:

         1. Thành lập tổ chức kinh tế: Trước tiên nhà đầu tư cần đảm bảo đã có dự án đầu tư và tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT). Nhà đầu tư cần tuân thủ về tỷ lệ sỡ hữu vốn điều lệ theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tùy từng ngành nghề kinh doanh sẽ được quy định cụ thể riêng.

        2. Góp vốn: 

          - Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần.

          - Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

          - Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc hai trường hợp trên.

       3.  Mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

          - Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông.

          - Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn.

          - Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh.

         - Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc ba trường hợp trên.

Trên cơ sở pháp luật hiện hành, bao gồm Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014, thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

I. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

      Bước 1: Xin cấp GCNĐKĐT

      Nhà đầu tư chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ:

      1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

      2. Đề xuất dự án đầu tư.

      3. Bản sao văn bản chứng minh năng lực tài chính.

      4. Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

        -  Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

       - Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc sanh mục hạn chế chuyển giao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

      - Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

      Bước 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp.

      Để xem trình tự, thủ tục cũ thể thành lập công ty hợp danh XEM TẠI ĐÂY hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên XEM TẠI ĐÂY hoặc công ty cổ phần XEM TẠI ĐÂY hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên XEM TẠI ĐÂY

II. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Nhà đầu tư chuẩn bị bộ hồ sơ và nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính, bao gồm các giấy tờ:

      1. Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

      2. Bản sao của: CMND/ căn ước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, khi đáp ứng đủ điều kiện thì Sở Kế hoạch đầu tư sẽ gửi văn bản thông báo chấp thuận cho nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Nhà đầu tư tiến hành thủ tục thay đổi thành viên tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trên đây là thủ tục cơ bản khi muốn tiến hành thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, để biết thêm được một số vấn đề phát sinh trong quá trình thành lập cũng như hoạt động, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. 

NHU Y LAW FIRM - Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh.

NHU Y LAW FIRM chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tin doanh nghiệp, tư vấn khởi nghiệp. Nếu như đâu đó trong bạn đang nung nấu một ý tưởng kinh doanh, muốn thành lập một doanh nghiệp phù hợp nhất với ý tưởng đó, bạn cần một nhà tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo và nhanh chóng à hãy liên hệ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn vào bất cứ thời điểm nào.