NGHỊ ĐỊNH 94/2017/NĐ-CP VỀ "CÁC NGÀNH NGHỀ ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC"

NGHỊ ĐỊNH 94/2017/NĐ-CP VỀ "CÁC NGÀNH NGHỀ ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC"

Khi thành lập một Doanh nghiệp, vấn đề cần quan tâm hàng đầu là ngành nghề kinh doanh. Vậy lựa chọn ngành nghề kinh doanh như thế nào là phù hợp, không trái quy định của Pháp luật? Đây là một câu hỏi tương đối rộng, trong phạm vi bài viết Tư vấn Như Ý xin cung cấp Danh sách những ngành nghề, hoạt động mà Nhà nước độc quyền kinh doanh được quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP về Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (sau đây gọi là Nghị định 94)

   

   I/ Theo đó, trong Nghị định 94, cụm từ "Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại" được hiểu như sau: Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (hoạt động thương mại độc quyền nhà nước) là các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao thực hiện.

 

   II/  Các Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại được quy định tại Nghị định 94 bao gồm các nguyên tắc cụ thể sau:

   1. Chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia.

   2. Cơ quan nhà nước có quyền thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại thông qua hình thức trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Việc chỉ định phải do Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bằng văn bản.

   3. Hoạt động thương mại độc quyền nhà nước phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

   4. Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp không được quy định hoạt động, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền nhà nước. Đối với hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

 

   III/ Cụ thể theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP đưa ra Danh mục 20 ngành nghề độc quyền Nhà nước như sau:

 

Trên đây là danh sách 20 ngành nghề, hoạt động mà Doanh nghiệp phi Nhà nước không được phép đăng kinh doanh, Tư vấn Như Ý mong rằng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích trong quá trình khởi nghiệp của quý doanh nghiệp.

Mọi chi tiết liên quan về thủ tục doanh nghiệp, đầu tư, giấy phép hoạt động, kế toán - thuế,... xin mời quý bạn đọc liên hệ với chúng tôi tại:

 

        Facebook: www.facebook.com/nhuylawfirm

        Hotline: (028) 2202.89.89 hoặc 0914.39.47.96

        Email: nhuylawfirm@gmail.com

 

 

Tác giả bài viết: Thảo Vy