TRÀ VINH - KHÔNG THANH TRA KIỂM TRA DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH TRONG 03 NĂM

TRÀ VINH - KHÔNG THANH TRA KIỂM TRA DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH TRONG 03 NĂM

    Hiện nay, tỉnh Trà Vinh đang dẫn đầu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến tháng 7 đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Trà Vinh đạt 17% cao nhất từ trước đến nay và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Trà Vinh ngày càng có sức hút đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đã có nhiều thành quả tích cực.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của tỉnh Trà Vinh vẫn còn nhiều khó khăn, rào cản. Cụ thể là quy mô của các tổ chức kinh doanh còn nhỏ lẻ hoạt động nhờ vốn tự có và chỉ hoạt động trong phạm vi vùng, chủ yếu dưới hình thức hộ kinh doanh là chủ yếu, do đó hoạt động đầu tư kinh doanh còn thiếu tính chuyên môn và khó có thể phát triển lâu dài, các chủ hộ kinh doanh còn e ngại trong việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp do tâm lý không muốn phải tiếp xúc với các thủ tục hành chính, không muốn phải tiếp xúc với cơ quan nhà nước mặc dù việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp trên thực tế mang lại cho chủ sở hữu rất nhiều lợi ích. Để gỡ rối và nhằm đem đến các lợi ích tốt nhất cho các chủ hộ kinh doanh tại Trà Vinh, Tư vấn Như Ý xin tổng hợp các ưu đãi Nhà nước dành cho doanh nghiệp khi chuyển đổi từ Hộ kinh doanh như sau:

 

     1) Về mặt thủ tục hành chính, thuế, phí, lệ phí

    -    Tư vấn và hướng dẫn miễn phí cho doanh nghiệp trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có) cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh và các cơ quan Nhà nước có liên quan trên toàn tỉnh Trà Vinh

    -    Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh còn được miễn phí thẩm định phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

    -    Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

    -    Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính về thuế về chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

    -    Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

    -    Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai

    -    Hỗ trợ cho doanh nghiệp thành lập mới từ hộ kinh doanh chuyển đổi được miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo Điều 16 Nghị định 39/2018/NĐ-CP. Nguồn kinh phí tỉnh Trà Vinh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thành lập mới và doanh nghiệp thành lập từ hộ kinh doanh công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu năm 2019: (300.000 đồng/doanh nghiệp x 400 doanh nghiệp): 120 triệu đồng, năm 2020: (300.000 đồng/doanh nghiệp x 500 doanh nghiệp): 150 triệu đồng.

    -    Hỗ trợ kinh phí làm 1 con dấu pháp nhân cho doanh nghiệp thành lập mới tối đa 300.000 đồng/doanh nghiệp. Ngân sách tỉnh Trà Vinh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thành lập mới và doanh nghiệp thành lập từ hộ kinh doanh làm con dấu năm 2019: (300.000 đồng/doanh nghiệp x 600 doanh nghiệp): 180 triệu đồng, năm 2020: (300.000 đồng/doanh nghiệp x 700 doanh nghiệp): 210 triệu đồng.

    -    Toàn tỉnh không thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp được thành lập từ hộ kinh doanh trên toàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian 3 năm đầu kể từ khi doanh nghiệp được thành lập. Việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp chỉ được thực hiện trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc trường hợp thật sự cần thiết và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     2) Về mặt đào tạo, nâng cao chất lượng quản lý cho những người đứng đầu doanh nghiệp và đặc biệt đối với các cá nhân làm người đứng đầu trong các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động quản lý chuyên nghiệp hơn.

   -    Tổ chức đào tạo trực tuyến để tuyên truyền kiến thức về pháp luật, hỗ trợ pháp lý, thuế, kế toán,… có các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh nhằm nâng cao hiểu biết, tăng cường khả năng quản lý tài chính, quản lý vận hành hoạt động kinh doanh đúng quy định pháp luật; phối hợp với Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia học tập trực tuyến tại địa chỉ http://vietnamsme.gov.vn/he-thong-hoc-truc-tuyen. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến với mức hỗ trợ 50% tổng kinh phí một khóa học nhưng không quá 01 lần/năm.

    -    Điều kiện để được hỗ trợ: doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện về hồ sơ quy định tại khoản 2, Điều 15, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Nghị định Chính phủ

    -    Các hỗ trợ theo cơ chế, chính sách riêng của tỉnh Trà Vinh:

    -    Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông như: Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước, các Hiệp hội doanh nghiệp,... về các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhằm thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có tiềm năng chuyển đổi thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

    -    Biên soạn các tài liệu, tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh qua mạng điện tử.

    -    Phát hành các ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi hoặc cẩm nang cho hộ kinh doanh nhằm phổ biến kịp thời các quy định pháp luật có liên quan đến chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Trà Vinh.

    -    Hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo phù hợp cho đối tượng là hộ kinh doanh: khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo của hộ kinh doanh và hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo kiến thức khởi sự và quản trị doanh nghiệp cho hộ kinh doanh; lập phương án sản xuất cho hộ kinh doanh.

     3) Các lợi ích khác khi doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

    a/ Có tư cách pháp nhân, được vay vốn ngân hàng

    Hộ kinh doanh không phải là chủ thể có tư cách pháp nhân, do đó khi hộ kinh doanh cần có nhu cầu vay vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, phát triển kinh tế cho hộ kinh doanh thì việc vay vốn dựa trên tư cách của chủ hộ kinh doanh. Trong khi đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, khách hàng vay vốn tại các ngân hàng là pháp nhân, cá nhân.

    Nói cụ thể hơn, nếu là hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh chỉ được vay vốn dựa trên tư cách chủ hộ. Còn nếu là doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân), chủ doanh nghiệp có thể tự vay vốn riêng theo tư cách chủ doanh nghiệp và bản thân doanh nghiệp cũng có thể dùng tư cách của cá nhân mình tự vay vốn để phục vụ kinh doanh.

    Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân nên đây là một hạn chế đối với hộ kinh doanh khi muốn vay vốn tại ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhưng doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) có tư cách pháp nhân và có quyền thực hiện giao dịch vay vốn tại ngân hàng.

    b/ Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

     Theo quy định của pháp luật thì hộ kinh doanh chỉ được sử dụng dưới 10 lao động. Điều này có nghĩa, pháp luật chỉ chấp nhận hộ kinh doanh có từ 9 lao động trở xuống. Do đó, nếu muốn thuê nhiều lao động hơn để mở rộng kinh doanh thì hộ kinh doanh sẽ được coi là phạm luật. Với mô hình doanh nghiệp, pháp luật hiện hành không hạn chế số lượng người lao động trong doanh nghiệp.

     c/ Ngoài 3 điểm nêu trên, hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp còn được mở nhiều chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện

    Hoạt động của hộ kinh doanh chỉ mang tính nhỏ lẻ, không phù hợp với xu thế phát triển của nền công nghiệp 4.0 trên toàn cầu như hiện nay. Nền kinh tế hiện nay đòi hỏi các nhà kinh doanh cần phát triển thương hiệu, mở rộng quy mô nhằm tiếp cận đến các thị trường phù hợp. Trong khi đó, hộ kinh doanh chỉ phát triển trong một phạm vi địa lý nhỏ, không thể mở rộng quy mô. Bên cạnh đó pháp luật cũng có quy định, hộ kinh doanh chỉ được sử dụng dưới 10 lao động, do đó, việc mở rộng quy mô nhằm phát triển kinh doanh là chuyện bất khả thi.

    Nếu hộ kinh doanh chuyển sang các loại hình doanh nghiệp thì sẽ đươc thuê nhiều lao động hơn. Nhờ đó mà việc sản xuất, kinh doanh có thể được phát triển ở quy mô lớn hơn và phát triển thuận lợi.

Có thể thấy được rằng Nhà nước đã dành cho doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh rất nhiều ưu đãi. Tỉnh Trà Vinh cũng có những hỗ trợ riêng cho các hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, pháp luật hiện hành cũng có những cơ chế xử phạt đối với những hộ kinh doanh vượt quá phạm vi hoạt động của mình, phạt hộ kinh doanh nổi tiếng có 2 chi nhánh và không thực hiện kê khai lao động. Do đó, các chủ hộ hãy lưu ý để không phải chịu những chế tài không đáng có này.

Hãy liên hệ với Tư vấn Như Ý để mọi thủ tục chuyển đổi từ Hộ kinh doanh sang doanh nghiệp không còn là mối lo âu, trăn trở của các bạn.

Trên đây là những tư vấn của Tư vấn Như Ý về vấn đề này, rất mong bài viết sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn về thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thuế - kế toán và giấy phép hoạt động, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua:

        Facebook: www.facebook.com/nhuylawfirm

        Hotline: (028) 2202.89.89 hoặc 0914.39.47.96

        Email: nhuylawfirm@gmail.com

 

- Tác giả: Phương Thảo -