KHI NÀO THÌ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

KHI NÀO THÌ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

Giao dịch dân sự là loại giao dịch thường phát sinh trong cuộc sống, được quản lý bởi Bộ luật Dân sự 2015 (sau đây gọi tắt là BLDS 2015).

 

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự theo quy định tại Điều 121 BLDS 2015.

Về hình thức, giao dịch dân sự có thể thể hiện bằng lời nói, bằng hành vi cụ thể, hoặc nếu thông qua văn bản thì trong một số trường hợp phải có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Hình thức giao dịch thông qua phương tiện điện tử cũng được xem là giao dịch bằng văn bản.

Một giao dịch dân sự bị xem là vô hiệu khi không đáp ứng đủ các điều kiện về hình thức như trên hoặc các trường hợp khác theo quy định của BLDS. Cụ thể như sau:

- Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội.

- Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba, hoặc nhằm che giấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu.

- Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện.

- Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn làm cho các bên không đạt được mục đích của việc xác lập giao dịch.

- Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép: Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ 3 nhằm khiến bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó. Đe dọa, cưỡng ép là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ 3 làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch dân sự nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dư, uy tín,...của mình hoặc người thân thích.

- Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

Theo nguyên tắc, giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào của các bên khi xác lập giao dịch. Các bên có trách nhiệm phải khôi phục nguyên tình trạng ban đầu khi giao dịch chưa được xác lập. Nếu giao dịch đã thực hiện được một phần thì các bên phải dừng giao dịch này lại và hoàn trả những gì đã nhận của nhau. Và có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại nếu có thỏa thuận trước đó.

Trên đây là những tư vấn của Tư vấn Như Ý về vấn đề này, rất mong bài viết sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn về thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, thuế - kế toán và giấy phép hoạt động, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua:

     - Facebook: www.facebook.com/nhuylawfirm

     - Hotline: (028) 2202.89.89 hoặc 0914.39.47.96

     - Email: nhuylawfirm@gmail.com

 

Tác giả bài viết: Yến Linh